Bloki samokopiujące, druki akcydensowe

Stosując technologię druku offsetowego oraz cyfrowego (niskie nakłady), wykonujemy wszelkiego rodzaju druki manipulacyjne i akcydensowe na papierach offsetowych i samokopiujących, również kolorowych.

Ze względu na posiadane stanowisko składu komputerowego, wszelkich uzgodnień szaty graficznej, można dokonać na miejscu

Powyższe druki wykonujemy w zależności od zapotrzebowania, w postaci bloków, luzem lub książeczek, z bokiem klejonym lub zszywanym.